Huisregels

Huisregels

CAPSLOC hanteert de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia- en Festivals). In CAPSLOC zijn de in Nederland geldende wetten en normen van toepassing.

 • Bezoekers moeten zich kunnen legitimeren.
 • In CAPSLOC is cameratoezicht. Iedere bezoeker van CAPSLOC, stemt toe in het maken van opnamen.
 • Bezoekers die onder invloed zijn van alcohol en drugs, zijn niet welkom in CAPSLOC.
 • In CAPSLOC is roken niet toegestaan, dit geldt ook voor E-smokers.
 • In CAPSLOC en directe omgeving wordt niet gehandeld in wat voor goederen dan ook.
 • Het gebruik van en handel in hard-softdrugs is verboden.
 • Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is verboden.
 • Bij constatering van strafbare of criminele activiteiten is CAPSLOC verplicht dit bij de politie te melden.
 • Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.
 • Bezoekers veroorzaken geen overlast aan elkaar en omwonenden. Houd hier rekening mee bij het verlaten van het pand.
 • Fietsen en andere voertuigen worden op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd.
 • Dieren zijn binnen niet toegestaan, geleidehonden uitgezonderd.
 • Wij schenken geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar.
 • De minimum leeftijd bij concerten is 16 jaar, bezoekers jonger dan 16 jaar kunnen wel toegang krijgen tot concerten in CAPSLOC onder begeleiding van volwassene boven de 18 jaar. Tenzij anders vermeld.
 • Tijdens concerten wordt meer dan 85 decibel geluid geproduceerd. CAPSLOC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen. Tegen een redelijk tarief zijn oordopjes verkrijgbaar.
 • Bij CAPSLOC kan alleen met PIN betaald worden.
 • Het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan.
 • Zonder toestemming vooraf is het niet toegestaan om in CAPSLOC professioneel te fotograferen, video- en/of geluidsopnames te maken.
 • Stagediven en crowdsurfen is verboden in CAPSLOC.
 • Het gebruik van de garderobe is verplicht voor jassen, tassen en helmen. Schade of verlies van de in bewaring gegeven items en/of inhoud wordt niet vergoed door CAPSLOC, tenzij dit aantoonbaar is gebeurd door opzet of nalatigheid van CAPSLOC of haar medewerkers.
 • Zonder ontvangstbewijs worden items niet geretourneerd.
 • Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.
 • Bij concerten is na binnenkomst in- en uitlopen is niet toegestaan.
 • CAPSLOC is niet verantwoordelijk voor diefstal en/ of beschadiging van eigendommen van bezoekers.
 • Klachten, van welke aard ook, binnen twee werkdagen melden bij de leiding van CAPSLOC of via info@capsloc.nl.
 • Medewerkers van CAPSLOC zijn herkenbaar aan de zwarte shirts met het witte CAPSLOC logo.
 • De medewerkers van CAPSLOC zijn bevoegd maatregelen te nemen om de goede gang van zaken te handhaven en te bevorderen. Bezoekers volgen aanwijzingen van medewerkers CAPSLOC en /of beveiliging op. Bij het niet naleven van de huisregels kan de toegang tot het pand worden ontzegd, zonder restitutie van entreegeld.